به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
شامل :
نوع اخبار :نوع اخبار
اداری
انتصابات
بخشنامه
پیام
صورتجلسات کارگروه اشتغال و کارآفرینی
گروه اقتصاد فرهنگ
مالی
مخصوص اداری
مصوبه
ویژه

بایگانی اخبار در سال 1397

آذر(12)
آبان(8)
مهر(10)
شهریور(15)
مرداد(16)
تیر(11)
خرداد(8)
اردیبهشت(16)
فروردین(4)

بایگانی اخبار در سال 1396

اسفند(6)
بهمن(18)
دی(18)
آذر(4)
آبان(3)
مهر(11)
شهریور(3)
مرداد(10)
تیر(13)
خرداد(2)
اردیبهشت(14)
فروردین(9)

بایگانی اخبار در سال 1395

اسفند(9)
بهمن(20)
دی(14)
آذر(11)
آبان(7)
مهر(27)
شهریور(20)
مرداد(28)
تیر(18)
خرداد(17)
اردیبهشت(7)
فروردین(7)

بایگانی اخبار در سال 1394

اسفند(12)
بهمن(16)
دی(11)
آذر(15)
آبان(12)
مهر(17)
شهریور(18)
مرداد(24)
تیر(10)
خرداد(20)
اردیبهشت(14)
فروردین(4)

بایگانی اخبار در سال 1393

اسفند(12)
بهمن(14)
دی(20)
آذر(25)
آبان(22)
مهر(14)
شهریور(35)
مرداد(12)
تیر(8)
خرداد(18)
اردیبهشت(14)
فروردین(2)

بایگانی اخبار در سال 1392

اسفند(6)
بهمن(10)
دی(10)
آذر(16)
آبان(15)
مهر(10)
شهریور(4)
خرداد(5)
اردیبهشت(1)

بایگانی اخبار در سال 1391

آذر(1)
آبان(1)
مهر(1)
شهریور(1)
مرداد(1)
تیر(1)

بایگانی اخبار در سال 1390

اسفند(3)
دی(2)
آذر(3)
آبان(1)
شهریور(1)
مرداد(2)
تیر(2)
خرداد(6)
اردیبهشت(4)
فروردین(2)

بایگانی اخبار در سال 1389

اسفند(6)
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد