اخبار

کارگاه آموزشی مجازی مدیران کل جدید استان ها با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع آغاز شد

کارگاه آموزشی مجازی مدیران کل جدید استان ها با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع آغاز شد
حیدری معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در حمایت ها و توزیع منابع نگاه جغرافیایی نداریم و در حوزه فرهنگ و هنر؛ تهران و شهرستان ها فرقی با هم ندارند به ویژه در دوران کرونا.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، صبح روز سه شنبه 31 تیرماه 1399 لادن حیدری معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درکارگاه آموزشی مدیران کل جدید استانها ( 8 استان) که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شده بود توضیحات جامعی در خصوص اقدامات انجام شده، اقدامات در حال پیگیری، وظایف و مسوولیت مدیران استانی تازه منصوب شده و ضرورت ها ارایه کرد.

لادن حیدری معاون وزیر ضمن تشکر ازاقای غیاثی و مدیران حاضر در کارگاه مجازی؛ در خصوص اقدامات مالی و منابع انسانی گفت: درخصوص افزایش 50 درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات  کشوری با توجه به اهتمام و پیگیری های جدی وزیر محترم آقای دکتر صالحی و همکاران ما در این معاونت، موجب شد که همه دستگاه ها از این دستاورد بهره مند شوند و موجب خرسندی ما است. براساس مصوبه بایستی این افزایش از منابع داخلی و اضافه کار تامین شود که البته تاثیر زیادی بر دریافتی کارکنان نداشته است ولی مزایای بسیار دیگری در پی داشته از جمله برای بازنشستگی، کاهش درخواست جابه جایی و انتقال کارکنان و بیمه بازنشستگی تامین اجتماعی آنان موثر بوده است. البته در بعضی موارد از جمله وزارتخانه این امر موجب جهشی مضاعف در استانها شده و با توجه به استانی بودن منابع برخی از استانها نیز در این خصوص موفق بوده اند ولی لازم است تعامل بیشتری با استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان وجود داشته باشند. وی در خصوص افزایش 50 درصدی برای کارکنان قراردادی نیز توضیحات جامعی ارایه کرد. وی تاکید کرد که استان های موفق در این زمینه؛  اقدام بسیار موثری داشتند.